info

Ons Model

Marktgebaseerde strategieën om armoede op het platteland te bestrijden.

Armoede op het platteland is complex, en er is geen eenduidige oplossing voor de problemen waarmee boeren worden geconfronteerd. Dat is de reden waarom One Acre Stichting een holistische, langetermijnbenadering hanteert. We bieden een complete bundel van diensten, met behulp van een marktgericht model dat onze organisatie helpt financieel duurzaam te blijven en uit te breiden om elk jaar meer en meer boeren te bereiken.

One Acre Fund Program Model Chainlink

Dit is hoe ons model werkt:

  1. Lening in natura. Boeren ontvangen hoogwaardige zaden en kunstmest op krediet. We bieden een flexibel terugbetalingssysteem waarmee de boeren  kunnen kiezen hun leningen in (deel) bedragen terug te betalen gedurende de looptijd van de rekening.
  2. Distributie. We leveren inputs op loopafstand van de boeren die we helpen.
  3. Opleiding. Boeren krijgen trainingen gedurende het seizoen over moderne landbouw technieken.
  4. Markt bevordering. We bieden oplossingen voor opslag van de oogst en leren boeren over marktfluctuaties, zodat ze de verkoop van gewassen leren timen om hun winst te maximaliseren.

Elke schakel in deze keten is belangrijk - als er één ontbreekt, hebben de anderen minder impact. One Acre Stichting biedt al deze diensten gebundeld aan, waardoor boeren hun inkomen aanzienlijk kunnen verhogen en wegen naar welvaart kunnen bouwen.


Subscribe to our Newsletter


Sign up to receive updates on our work and the farmers we support!