info

Over de Stichting

Doel en Waarden

De Stichting heeft ten doel

 • In staat stellen van chronische honger lijdende boerenfamilies in Oost-Afrika om permanent armoede en honger te ontstijgen;
 • Voorzien in een uitgebreid pakket met hoogwaardige zaden en mest, opleidingen en toegang tot productmarkten;
 • Beoordelen van de invloed hierop op inkomen, gezondheid en kwaliteit van levensduur;
 • Werken met zelfhulpgroepen in plattelandsdorpen om weloverwogen de zwaarst door honger getroffenen te bereiken;
 • Organiseren van bijeenkomsten, verzorgen van publicaties en educatie en fondsenwerving ter ondersteuning van het doel;
 • Ondersteunen van personen of organisaties met een vergelijkbaar doel;
 • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Om meer te lezen over het werk dat wordt ondersteund door de One Acre Stichting, bezoek: onze aanpak.

Het Beleid van de Stichting

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het inzamelen van gelden en het werven van fondsen;
 • het beheer van het aanwezige vermogen;
 • de aanwending van andere wettige middelen die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen;
 • het samenwerken met instellingen waarvan de activiteiten rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstellingen van de stichting;
 • al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting verkrijgt fondsen van een breed scala aan donoren, waaronder privé personen, andere stichtingen, overheden en andere organisaties. Verkregen fondsen worden verstrekt aan One Acre Fund landenprogramma’s of als dat niet direct mogelijk is, beheerd op de bankrekening van de One Acre Stichting totdat een geschikt moment wordt gevonden om de fondsen alsnog naar een landenprogramma over te maken.

Bestuur en Vergoedingen

Het bestuur van de stichting bestaat uit Robert Amelung, Aaltje de Roos, Femke Rotteveel, Henk van Stokkom, Jasper Snoek en Matt Forti. De leden van het bestuur krijgen geen financiële compensatie of beloning voor hun werk in het kader van de Stichting, behalve de vergoeding van onkosten die direct op de stichting betrekking hebben. De beloning van werknemers van de stichting wordt gebenchmarkt ten opzichte van vergelijkbare organisaties.

Financiele Informatie

Overige Informatie

Financiële rapportages voor het afgelopen jaar zijn elk jaar op de website beschikbaar vanaf 30 juni.

RSIN: 854090290

Adres: 

One Acre Stichting 
Arthur van Schendelstraat 754
3511 MK Utrecht
Tel: 020 5405800

ANBI Specifieke Informatie

ANBI Formulier 650 One Acre Stichting


Subscribe to our Newsletter


Sign up to receive updates on our work and the farmers we support!