info

Doel en Waarden

Doel: Wij staan ten dienste van boeren met weinig land. In alles wat we doen, is de boer het belangrijkst. We meten ons succes af aan de mate waarin we meer boeren meer welvarend kunnen maken.

Waarden:

  1. Nederige dienstverlening: We zoeken boeren op in hun akkers en staan met onze laarzen in de modder. Boeren zijn onze klanten, en wij leveren onze diensten vanuit een nederige houding.
  2. Hard werken: We werken hard, elke dag. We voeren ons werk professioneel uit en streven naar excellentie. Boeren verdienen niets minder.
  3. Continue groei: We verbeteren ons werk ieder seizoen. We werken vastberaden aan het bereiken van onze doelen, en vragen meer van onszelf door de lat steeds iets hoger te leggen.
  4. Een team van leiders: We brengen de beste leiders samen in onze organisatie, en bouwen aan carrières voor de lange termijn. We vormen hechte teams waarin we nauw samenwerken.
  5. Droom groot: Onze visie is om miljoenen boerenfamilies met onze diensten te bereiken. Elk idee en elke oplossing die we ontwikkelen moet op grote schaal werken.
  6. Integriteit: We doen wat we zeggen, en wat we zeggen is gebaseerd op onze waarden

Odile Akimana of Burundi Odile Akimana, Burundi.

Subscribe to our Newsletter


Sign up to receive updates on our work and the farmers we support!