info

Jasper Snoek

Jasper Snoek is ervan overtuigd dat een rechtvaardige samenleving die in harmonie is met de natuur nodig en haalbaar is. Jasper gebruikt zijn positie als directeur van Fair Capital Partners Impact Investing, manager van investeringsfondsen met een groene en sociale doelstelling, om dat te bereiken.

Hij was financieel directeur van Stichting DOEN, het verdeelfonds van de Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en Vriendenloterij, dat subsidies en impactinvesteringsactiviteiten combineert. Jasper heeft 20 jaar ervaring opgedaan in MKB financiering in landen in Europa, Afrika, Azië en Amerika, onder meer in microfinanciering, landbouw, voeding en hernieuwbare energie. In de afgelopen 15 jaar alleen nog in sectoren met grote maatschappelijke impact.

Jasper heeft ruime bestuurs-, en toezichthoudende ervaring bij start-ups, investeringsfondsen en het beursgenoteerde ProCredit Holding KGaA, de holding van een groep MKB-banken in Oost-Europa en Latijns-Amerika. Hij is afgestudeerd in Bedrijfskunde en Risico-, en Crisismanagement.


Subscribe to our Newsletter


Sign up to receive updates on our work and the farmers we support!